Även lagrådet sågar Borgs 3:12-regler

3:12-reglerna, som berör en del av STD-företagens medlemmar, men framför allt advokater och revisorer, har fått kritik av regeringen.

Borg vill med sitt förslag begränsa uttag som ägare, eftersom det har en lägre skattesats än löneskatten. Kritiken har kommit från flera håll, och både Borg och Lööf har backat och gjort om. Trots detta är lagrådet inte nöjd och ”kan inte tillstyrka att de föreliggande förslagen läggs till grund för lagstiftningen”.

Källa:  SvD, Näringslivsdelen, 2013-06-20 länk till svd.se