Arkitekturutbildningarna färdiggranskade

Universitetskanslersämbetet publicerar nu resultaten av ännu en granskning. Kvaliteten på utbildningar inom arkitektur och närliggande huvudområden har utvärderats. Utbildningarna håller en jämn och hög nivå. 23 av 24 får omdömet ”hög kvalitet” och en utbildning får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”. Ingen utbildning bedöms vara bristande.