Arkitektur Stockholm - utställningsförslaget

STD-företagen har lämnat remissvar på utställningen Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning (dnr 2010-11401-51).

Stockholms Stad har under sommaren  ställt ut "Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning", som är Stockholms första arkitekturstrategi.

Arkitektur Stockholm beskriver mål och strategier för hur stadens vision och översiktsplan ska förverkligas. Målsättningen är att skapa ett tillåtande klimat för kvalitativ och innovativ arkitektur i byggnader, landskap och offentliga rum.

STD-företagen är positiv till målsättningen att höja arkitekturens roll i stadens utveckling, men anser dock att många frågor som berör hur målet ska uppnås beskrivs på ett för övergripande sätt för att kunna bedöma effekten av den tänkta processen.

STD-företagen har inriktat sitt remissvar på processer och den praktiserande arkitektens roll i  samverkan med stadens olika förvaltningar.

Läs hela remissvaret (pdf)

Läs mer om Arkitektur Stockholm