Anslag från Vinnova till hållbara livsmiljöer

Svenska Teknik&Designföretagen tar nu tillsammans med ytterligare fyra intressenter ett initiativ för att arbeta med hållbara livsmiljöer. Syftet med projektet är att agendan ska leda till ökat bostadsbyggande som sker på socialt, ekologiskt och ekonomiskt uthålliga sätt.

Vinnova har beviljat 400 000 kr i bidrag för agendan. Projektet pågår från augusti 2014 till juni 2015.

Projektet koordineras av Sveriges Arkitekter. Övriga intressenter är Arkitekturakademin (en sammanslutning av landets arkitekturskolor), Byggherrarna och Malmö Stad.

Pressmeddelande från Sveriges Arkitekter