Almegas tjänsteindikator Q4 2013

Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet pekar på att återhämtningen inom tjänstesektorn fortsätter. Men det är en långsam återhämtning och fortfarande långt ifrån en högkonjunktur.