Almegas tjänsteindikator Q2 2014: Medlemsföretagen förväntar sig ökande orderingång

Teknikkonsult- och arkitektföretag förväntar sig ökande orderingång. Företagen utgår emellertid från en förbättring från låga nivåer och återhämtningen väntas bli långsam.

Förbättringen av efterfrågan på teknikkonsulter och arkitekter hör samman med att byggsektorn fått fart och att bygginvesteringarna väntas öka under 2014. Detta visar Almegas tjänsteindikator för andra kvartalet 2014.

Återhämtningen i den privata tjänstesektorn tar en paus under andra kvartalet. Indikatorn pekar på att tjänsteproduktionen kommer att visa en ökning med omkring 2,5 procent under årets första halvår jämfört med första halvåret 2013, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex.

Pressmeddelande från Almega och tjänsteindikatorn finns att läsa här.