Vänteläge i tjänstesektorn - Almegas Tjänsteindikator Q2 2013

Låg efterfrågan, svag produktivitetsutveckling och prispress talar för svagare utveckling för sysselsättningen i tjänstesektorn.