Almegas tjänsteindikator Q1 2013

Almegas tjänsteindikator pekar på en ännu svagare tillväxt under första kvartalet i år jämfört med fjärde kvartalet förra året.