Almegas Tjänsteindikator: Fortsatt stark tillväxt men bromsad sysselsättningstillväxt

Den privata tjänstesektorns produktion fortsätter att växa. Till den starka ökningen förra året bidrog främst företagstjänster där privata tjänstesektorn stod för störst efterfrågan. Trots hög efterfrågan ökar inte sysselsättningen snabbare i början av 2016. Troliga förklaringar är brist på rätt kompetenser, pensionsavgångar och att inrikes födda bidrar allt mindre till sysselsättningstillväxten.

Almegas Tjänsteindikator pekar på fortsatt hög tillväxt i den privata tjänstesektorn under första kvartalet i år, ungefär i samma takt som under fjärde kvartalet 2015. Då steg tjänsteproduktionen inom näringslivet med hela 4,3 procent från motsvarande kvartal föregående år, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex. Efterfrågan på tjänster inom flertalet branscher fortsätter att vara hög i början av 2016, främst på grund av inhemsk efterfrågan.

Läs pressmeddelande från Almega och ladda ner rapporten här.