"Agenda Livsmiljö" inlämnad

Nu är Agenda Livsmiljö inlämnad till Vinnova. Projektet som involverat ett 80-tal aktörer har berört behovet av aktiviteter och investeringar kopplat till tjänste- och systeminnovation i tidiga skeden av samhällsbyggandet. Med fokus på hållbar livsmiljö och boende.

Agendan pekar på behov av ökade resurser till tvärvetenskaplig forskning om värdeskapande hållbar livsmiljö och ökad satsning på innovationsupphandling i samhällsbyggandet. En viktig slutsats är att det behövs en nationell plattform med egna resurser som kan koppla samman aktörer i gränsöverskridande innovationsprojekt, satsningar på forskning om värdeskapande i arkitektur och stadsbyggnad.

Agendan offentliggjordes i samband med seminariet "Så skapar vi innovationer för en socialt klimatsmart livsmiljö till år 2025” den 29 juni i Almedalen.

Läs Agenda Livsmiljö (pdf)

Se seminariet nedan.

SeminariebildAlmedalen2015