ÅF och Epsilon går samman

Två av Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag, ÅF och Epsilon, meddelar idag under en presskonferens att de går samman. Tillsammans bildar de ett av norra Europas största teknikkonsultföretag.

ÅF skriver idag i ett pressmeddelande att samgåendet motiveras en stark industriell logik, då ÅF och Epsilon delar en gemensam kultur och kompletterar varandra vad avser teknisk expertis, tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning. De meddelar också att den nya ÅF-koncernen under de senaste tolv månaderna skulle ha haft en årsomsättning om cirka 7,8 miljarder kronor.

Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar Epsilon. Köpeskillingen består av en initial köpeskilling om cirka
1 700 miljoner kronor. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 1 100 miljoner kronor. Epsilons nuvarande VD, Mats Boström tillträder som chef för divisionen ÅF Technology och kommer att ingå i koncernledningen för ÅF.

Läs mer om samgåendet mellan ÅF och Epsilon >>