80 miljarder euro till forskning och innovation i Horisont 2020

Den 1 januari sjösätter EU-kommissionen en historiskt omfattande satsning på forskning och innovation – Horisont 2020. Mitt under den djupa ekonomiska krisen har medlemsländerna enats om att gemensamt lägga ca 80 miljarder euro i det nya programmet.

De första utlysningarna har redan lanserats. Till skillnad från tidigare program är detta mer inriktat på tillämpad forskning och samhällsutmaningar, vilket öppnar upp fler möjligheter för konsult- och tjänsteföretag.

  • VINNOVA bjuder in till den svenska lanseringen av Horisont 2020 den 29 januari .
  • IQ Samhällsbyggnad bjuder in till seminarier; Nya programmet E2B2 och Europasatsningar på forskning den den 31 januari.

Länk till EU-kommissionens ansökningsportal.