63 förslag för ökat byggande

Nybyggarkommissionen presenterade den 20 februari sin slutrapport för en bättre fungerande bostadsmarknad. Slutrapporten innehåller 63 olika förslag på förändringar som skulle öka bostadsbyggandet, enligt rapportförfattarna.

Bland förslagen finns slopat bolånetak, införande av gemensamma byggregler för Norden och Baltikum, samt att sänka planriskerna.

Läs mer på Nybyggarkommissionens hemsida:
nybyggarkommissionen.se

DN Debatt (2014-02-20):
”Vi har ingen bostadsbubbla – Sverige har en bostadsmur”
dn.se/debatt/vi-har-ingen-bostadsbubbla-sverige-har-en-bostadsmur