"Sverige ska bli bäst i världen på hållbar tillväxt"

Regeringens nyindustrialiseringsstrategi ska ha fokus på det som regeringen faktiskt kan påverka. Det är Olof Perssons, medlem i näringsministerns advisory board, budskap till regeringen i arbetet med nyindustrialiseringsstrategin. Budskapet fördes fram vid ett frukostseminarium hos Svenska Teknik&Designföretagen den 6 november.

Än så länge befinner sig arbetet med nyindustrialiseringsstrategin på en övergripande nivå. De konkreta förslagen lyser än så länge med sin frånvaro, eftersom man bara haft tre möten. Det uppdrag som näringsministerns advisory board har är att återkoppla och utvärdera det som skrivs på näringsdepartementet, men också att spela in egna förslag i strategin.

Den vision man föreslår är att Sverige ska vara bäst i världen på hållbar tillväxt. För att uppnå detta krävs en politisk samsyn över tid om att detta är viktigt. Gott näringsklimat, menade Persson, handlar om mycket mer än lönekostnader. Det handlar bland annat om hög utbildningsnivå, forskning, infrastruktur och stabila regelverk.

Olof Persson nämnde sex områden som han menar kan ligga till grund för att Sverige ska bli bäst på hållbar tillväxt. Hållbara transportsystem, smart boende, framtidens energi, känd kunskap inom industrin, robotiseringen/automatiseringen, samt hälsa och kost.

För att få fart på detta måste Sverige ligga långt fram i digitaliseringen, den cirkulära ekonomin ska utvecklas, regionala kompetenskluster måste säkerställas och det behövs fullskaliga demonstratorer för ny teknologi. Sist men inte minst är det viktigt att förankra strategin bland medborgarna, för att skapa förståelse och framgång. SME-företagen måste ha ett eget fokus i strategin, betonade Olof Persson.

Ett par medskick från panelen fick Olof Persson med sig. Lena Heldén, Teknikföretagen, stämde in i det övergripande budskapet, att regeringen ska fokusera på det som den kan påverka, men lyfte också fram att arbetsrätten behöver moderniseras. Markus Granlund, STD-företagens ordförande, skickade med att svenska politiker måste vara stolta och tala väl om svenska företag också när de är i Sverige, inte bara när de är utomlands. En bättre fungerande innovationspolitik som underlättar delaktighet från alla företag, inte bara de stora, fanns också på önskelistan.

Utöver Olof Persson ingår Lisa Lindström, vd Doberman, Pia Sandvik, ordförande i forskningsnätverket Rise och Karl Gustaf Ramstedt, vd vid produktutvecklingsföretaget Prevas, i näringsministerns advisory board.

Ny Teknik och Dagens Opinion skrev om seminariet.