Fakta & Opinion

Syftet med Svenska Teknik&Designföretagens påverkansarbete är att ge medlemsföretagen stark konkurrenskraft genom sunda villkor, både vad gäller affären och som arbetsgivare. För att företagen i branschen ska vara framgångsrika och konkurrenskraftiga medverkar branschorganisationen genom ett antal aktiviteter för att stimulera till utveckling och förnyelse.


Aktuellt

Fredagsblogg: Näringslivet kan bidra till de globala målen

I veckan har jag haft möjlighet att dela med mig av mina tankar om hur ingenjörer och arkitekter kan rädda världen. På riktigt. För oss som rådgivare i samhällsplaneringsfrågor är frågor om hållbarhet, inkluderande samhällen, utbildningsfrågor och andra stora samhällsfrågor extra angelägna. Många av våra tjänster handlar om att lösa just sådana utmaningar. Ibland i stora sammanhang, men givetvis oftare i de små.

Visa fler…

Rapporter, index och prognoser

Marginalskatterna är ingen bra affär för Sverige – ny rapport från Almega

En ny rapport från Almega visar att marginalskatterna är kontraproduktiva skatter, särskilt för ett land med höga kunskapsambitioner som Sverige. Marginalskatterna bidrar inte med några större skatteintäkter till staten, men minskar kapaciteten i bland annat välfärdssystemen på ett märkbart sätt. Sannolikt är det många tiotusentals heltidsjobb som skattas bort helt i onödan.

Alla ämnen

 

A-Ö