Fakta & Opinion

Syftet med Svenska Teknik&Designföretagens påverkansarbete är att ge medlemsföretagen stark konkurrenskraft genom sunda villkor, både vad gäller affären och som arbetsgivare. För att företagen i branschen ska vara framgångsrika och konkurrenskraftiga medverkar branschorganisationen genom ett antal aktiviteter för att stimulera till utveckling och förnyelse.


Aktuellt

Visa fler…

Rapporter, index och prognoser

Förslag till klimatanpassning i offentlig upphandling

Regeringen gav i våras SMHI och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att leverera en förstudie kring möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar har en viktig roll i att aktivt arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Vi har tillsammans med representanter från våra medlemsföretag varit delaktiga i dialogen och fått lämna synpunkter och förslag på rekommendationer.

Alla ämnen

 

A-Ö