Branschöversikten / Sector Review

Svenska Teknik&Designföretagen publicerar årligen en detaljerad kartläggning och marknadsöversikt av den svenska arkitekt- och teknikkonsultbranschen med en internationell utblick, Branschöversikten (engelsk version; Sector Review).

Branschöversikten 2017/Sector Review 2017

Rapporten finns att beställa i webbshopen, både svensk och engelsk version, tryckt alternativt pdf-version.

Moms tillkommer. Porto tillkommer vid beställning av tryckt exemplar.

* För att beställa rapporten till medlemspris måste du vara inloggad på std.se innan du går vidare till webbshopen.

Om Branschöversikten

Vi fortsätter vårt goda samarbete med organisationerna för teknikkonsulter FRI, FRV, RIF och SKOL i respektive Danmark, Island, Norge och Finland och även med arkitektorganisationerna ATL och  SAMARK i Finland och Island.

I rapporten finns:

 • De 300 största svenska arkitekt- och teknikkonsultkoncernerna med omsättning, antal anställda, resultat, balans och vd
 • Diagram över omsättning och lönsamhet för olika företagsstorlekar
 • Utvecklingen inom olika marknadssegment
 • Separat redovisning av de 50 största arkitektföretagen
 • Separat redovisning av de 50 största industrikonsultföretagen
 • Det senaste årets mest intressanta företagsaffärer
 • Den internationella utvecklingen
 • Utvecklingen i de nordiska länderna
 • De 100 största danska, finska och norska koncernerna samt de 20 största isländska med företagsdata och nyckeltal
 • Nordens 100 största arkitektgrupper
 • De 300 största europeiska koncernerna
 • Europas 50 största arkitektgrupper

Branschöversikten distribueras till våra medlemmar samt övriga företag som medverkar i undersökningen, till media, företags-/börsanalytiker och tongivande intressenter inom sektorn.

En mindre upplaga publiceras på engelska, the Sector Review. Den distribueras till utländska företag och i exportfrämjande syfte till svenska beskickningar, exportkontor, internationella utvecklingsbanker, utvecklingsorganisationer inom EU, förvaltningar inom EG-kommissionen, tongivande internationella tidskrifter med flera.