Marknads­rapporter och statistik

Svenska Teknik&Design­företagen publicerar regelbundet konjunktur­rapporter och index för arkitekt- och ingenjörs­företagen.