Bli medlem!

Ett medlemskap i Svenska Teknik&Design­företagen ger dig som företagare många fördelar.

Vi erbjuder högkvalitativ rådgivning och service i bransch- och arbetsgivarfrågor. Vi är medlems­företagens språkrör och driver frågor för branschens utveckling genom information, debatt och dialog med politiker och andra beslutsfattare.

BLI MEDLEM

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Du färdigställer din ansökan

När vi haft kontakt färdigställer du din ansökan och skickar in till oss. Du kan behöva komplettera med handlingar som till exempel tillstånd från myndigheter, registreringsbevis och underlag från Skatteverket. Läs gärna mer om vad som krävs för att bli medlem i Svenska Teknik&Design­företagen nedan.

Din ansökan behandlas

När din ansökan är fullständig behandlar vi den så skyndsamt som möjligt. Därefter hoppas vi kunna välkomna dig som medlem i Svenska Teknik&Design­företagen!

 

Intresseanmälan

Andra medlemsförmåner

Förutom rådgivning i arbetsgivare- och avtalsfrågor via Almegas jour eller regionala kontaktpersoner, tillgång till Arbetsgivarguiden, som hjälper dig att göra rätt i djungeln av avtal, lagar och praxis som gäller på den svenska arbetsmarknaden ingår även detta i ditt medlemskap.

  • Juridisk hjälp vid arbetsrättsliga tvister, biträde vid förhandlingar med fackliga organisationer
  • Tillgång till Svenska Teknik&Design­företagens och Almegas utbud av utbildning, alltid senaste informationen om aktuella arbetsgivarfrågor
  • Marknadsbevakning och statistik i form av Branschöversikten och Investeringssignalen
  • Nyhetsbrevet Medlemsnytt med nyheter, bransch- och medlemsinformation Inbjudningar till seminarier, utbildningar och möten kring aktuella branschfrågor
  • Tillgång till rådgivning i försäkringsfrågor som berör dina medarbetare
  • Tillgång till försäkringar i Svenska Teknik&Design­företagens och Almegas försäkringsutbud, t.ex. konsultansvarsförsäkring och sjukvårdsförsäkring
  • Möjlighet att påverka och vara uppdaterad kring näringspolitiska frågor i branschen som berör ert företag
  • Tillgång till nätverk, råd och arbetsgrupper
  • Juridisk rådgivning kring offentlig upphandling och affärsavtal genom Advokatfirman Foyen