Avtalsförhandlingar

Den svenska modellen för reglering av arbetsmarknaden består av två delar: ett grundläggande regelverk av lagar som gäller för alla och därtill kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren i varje bransch. Ett kollektivavtal gäller under en viss period, normalt mellan ett till tre år. Målsättningen är att ett nytt avtal tecknas innan det tidigare löper ut.

Svenska Teknik&Designföretagen har tre avtal –
ett med Sveriges Ingenjörer, ett med Unionen och ett med
Sveriges Arkitekter.