Arkitekt

Svenska arkitektföretag har en allt viktigare roll för samhället i att skapa hållbara och innovativa lösningar.

Svenska Teknik&Designföretages uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitektbransch.