Utbildning

STD-företagen Kurs i ABK 09 Fortsättning

En fortsättningskurs i standardavtalet Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, ABK 09.

Utbildningen ger en repetition av ABK 09 för att lägga en starkare grund för kunskaper i dokumentet. Utbildningen syftar också till att uppmärksamma situationer där du kan öka ditt företags intäkter, hur du kan förekomma att tvister uppkommer och hur du bör hantera skador och andra tvister om de väl uppkommer. Genom fallstudier ger kursen djupare och bredare kunskaper i diverse problem som kan uppkomma och förslag på lösningar.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete på ett arkitekt- eller teknikkonsultföretag använder ABK 09 och som för ditt företags räkning ingår avtal med kunder som baserar sig på ABK 09. Eftersom kursen går djupare in på problem som kan uppkomma vid avtals ingående eller vid avtalstillämpning lämpar sig kursen mycket väl för dig som har en chefsroll. Kursen vänder sig också till dig som kommer i kontakt med ABK 09 på annat sätt i din yrkesroll, till exempel inom ramen för en stödfunktion.

Pris

5100 exkl moms för medlemmar / 6300 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen