Aktuellt

Förslag till klimatanpassning i offentlig upphandling

Regeringen gav i våras SMHI och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att leverera en förstudie kring möjligheterna till ett systematiskt arbete med klimatanpassning inom ramen för offentlig upphandling. Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar har en viktig roll i att aktivt arbeta med klimatanpassningsåtgärder. Vi har tillsammans med representanter från våra medlemsföretag varit delaktiga i dialogen och fått lämna synpunkter och förslag på rekommendationer.

Visa fler…

COVER_BROV_2017.JPGBeställ Branschöversikten 2017/Sector Review 2017 >


bildpuff_bloggen.png


KonsultmaklareCover.JPG

Konsultmäklare – En utmaning för kvalitet och långsiktighet >MedlemsforsakringarPuff.JPG

Vi erbjuder förmånliga försäkringar för medlemmar >