VD-byte i den internationella organisationen FIDIC

FIDIC, den internationella samarbetsorganisationen för teknikkonsultföretag har utsett en ny CEO, Dr Nelson Ogunshakin OBE. Han efterträder Enrico Vink som går i pension senare i år.

Dr Nelson Ogunshakin OBE.jpgDr Nelson Ogunshakin OBE (bilden) är förnärvarande CEO för Association for Consultancy and Engineering (ACE) i England. Han har en gedigen bakgrund inom konsultbranschen och har bidragit till en mycket positiv utveckling av utvecklat ACE de senaste 14 åren. Han har bland annat initierat och utvecklat European CEO Awards med tillhörande konferens för att lyfta framstående ledare i branschen och skapa en mötesplats för företagsledare i teknikkonsultbranschen.

FIDIC representerar 104 medlemsorganisationer över hela världen. Svenska Teknik&Designföretagen är medlem i FIDIC och deltar aktivt bland annat med att sprida kunskapen kring teknikkonsultföretagens viktiga roll i att hitta lösningar kring klimatfrågan och kring hållbart samhällsbyggande i stort. Vi deltar även aktivt i den årliga internationella konferensen som FIDIC arrangerar.

Vi hoppas och tror att utnämningen av Dr Nelson Ogunshakin OBE som ny CEO för FIDIC kommer innebära en fortsatt stark utveckling av organisationen och för branschens synlighet globalt.

Läs mer om FIDIC på fidic.org