Politik för gestaltad livsmiljö

En ny proposition ”Politik för gestaltad livsmiljö” presenterades den 22 februari av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog. De arbetar gemensamt för att på olika sätt utveckla regeringens politik för gestaltad livsmiljö och hållbara städer.

– Det är glädjande att regeringen bekräftar arkitekturens betydelse och belyser vikten av kvalitet, hållbarhet och långsiktighet. Arkitekturen har en självklar plats i det hållbara och smarta samhället som bidrar till ökad livskvalitet. Vi ser fram emot en fortsatt dialog i dessa frågor, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.  

 

 

I propositionen står det;

Nytt nationellt mål för den statliga politiken för arkitektur, formgivning och design.
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Det ska uppnås genom att:

  • hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden,
  • kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids,
  • det offentliga agerar förebildligt,
  • estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas,
  • miljöer gestaltas för att vara tillgängliga för alla, och samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och internationellt

Läs mer här