Ett blankt papper?

Hur skulle byggprocessen se ut om vi fick designa den idag, utan hänsyn taget till historien? Rejält annorlunda, får jag gissa.

En god vän, Joakim Jardenberg, är lite av en rebell i den digitala världen. Han har rört runt i ganska många grytor och försökt skapa förändring och utveckling på många håll. För det mesta tycker jag att han gör riktigt bra saker och drar åt rätt håll. Ett av hans nyare projekt heter #ensakidag, där han på Youtube (och lite andra kanaler) lyfter en tanke om dagen för reflektion och vidare diskussion, jardenberg.se/ensakidag/

Ett av veckans tankar var ett amerikanskt initiativ för att förändra sjukvården. Ett antal resursstarka krafter gick samman, berättade Joakim Jardenberg, för att skapa ett nytt sjukvårdssystem från grunden, utan hänsyn till historien, gamla roller och gamla arbetssätt.
Hypotesen är såklart att vi idag, med betydligt mycket mer kunskap och helt andra verktyg, skulle kunna sköta sjukvården på ett helt annat sätt. Och att det troligen skulle bli både effektivare och bättre.

Min reflektion är såklart om inte denna tanke är tillämpbar även på byggsektorn. Och det tror jag att den är.

”Hur hårt man vågar spänna bågen varierar säkert beroende på vem som sitter med papperet.”

Hur hade våra processer och arbetsmetoder sett ut om vi hade startat med ett blankt papper? Om vi fick forma våra yrkesroller med hänsyn till både uppgift och verktyg.

Tanken på det blanka pappret är givetvis inte ny. Jag är säker på att många redan idag funderar på just detta, både bland byggföretag, hos konsulterna och på andra ställen. Men den lyfts lite för sällan. Utvecklingsstegen är ibland lite väl små.

Hur hårt man vågar spänna bågen varierar säkert beroende på vem som sitter med papperet. Kunskapen om vad dagens teknik möjliggör är olika. Och ingen vet såklart vad framtiden bär i sitt sköte.

”Jag tror helt enkelt att vi har lite för många heliga kor.”

Dagens företag i och kring byggsektorn har en historia, ett arv att förvalta. Många gånger handlar det också om ett djupt kunnande, som stöpts om i yrkesroller och strukturer. Detta gäller även oss som branschorganisation. Är denna historia en tillgång för att kunna skapa framtidens organisationer? Den historien, det arvet, dessa specifika kunskaper präglar ofta våra arbetssätt.

Jag tror delvis att det ändå är en styrka. Historien har lärt oss en hel del saker som måste förvaltas.

Men utmaningen ligger i att kombinera detta kunnande med att våga rita på ett blankt papper, att våga formulera oväntade lösningar, att våga utmana befintliga sanningar.

Jag är säker på att vi oftare skulle behöva ta fram det blanka pappret, fundera på vad vi skulle gjort om vi fick tänka helt fritt. Jag tror helt enkelt att vi har lite för många heliga kor.

Att kunna kombinera djupt kunnande med en ständig nyfikenhet och upptäckslusta tror jag är framgångsreceptet.

*

Helgen ägnas delvis åt Almegas kickoff, där vi tillsammans med andra branschorganisationer och förhandlare laddar för kommande stordåd för tjänstesektorn.

Väl hemma på lördag eftermiddag ska jag shoppa kläder som passar min systers 50-årsfest. Temat är ”sparkling” och jag har ingen aning om vad jag ska ha på mig.

Trevlig helg!