Samverkan i samhällsbyggnadsbranschen

Många av våra medlemmar jobbar nära byggbolag och byggherrar. Därför måste vi vårda och utveckla våra samarbeten.

Det finns ett skäl till att STD-företagen hör till Almega och inte till Sveriges Byggindustrier. Våra företag jobbar med tjänster, inte med tillverkning. Vår affärslogik liknar i många fall mer ett konsultbolag från IT-branschen eller managementbranschen än ett byggbolag. Inspiration till framtidens lösningar och arbetssätt behöver vi leta efter i andra branscher, helst långt bort från byggbodar och betongblandare.

Men det hindrar oss inte från att ha en hel del gemensamt med både Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Byggherrarna.

Och av det skälet har vi också en hel del gemensamma forum, som vi ibland varit initiativtagare till, som vi äger tillsammans eller som vi idag förvaltar och utvecklar tillsammans: Svensk Byggtjänst, IQ Samhällsbyggnad, Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, BFAB, BKK. Listan är ganska lång.

”Vi behöver mycket oftare titta åt sidan, öppna nya dörrar, bjuda in nya och okända aktörer till samtal och lyfta på helt nya stenar.”

För mig är det viktigt att dessa forum fångar hela bredden i branschen, inklusive de tidiga skedena och tjänsteföretagens logik. Vi har unika förutsättningar och möjligheter, men vårt arbete kräver också i många fall andra lösningar och insikter än vad ett tillverkande företag i byggsektorn kräver.

I många fall har det också hittat sina lösningar, exempelvis inom BKK, där ABK fångar upp ”konsultuppdraget” för både arkitekter och ingenjörer.

Men mer kan behöva göras i våra gemensamma forum, inte minst om våra roller ändras och om vi jobbar på nya sätt.

Vi behöver vara uppmärksamma på att framtidens arbetssätt ofta kommer från sidan, från helt okända aktörer med helt andra perspektiv. Vi behöver mycket oftare titta åt sidan, öppna nya dörrar, bjuda in nya och okända aktörer till samtal och lyfta på helt nya stenar.

”Det finns gott om frågor som vi gemensamt måste lösa.”

Men med det sagt: samarbetet mellan oss inom tjänstesektorn och med andra inom den traditionella byggbranschen är viktig. Det finns gott om frågor som vi gemensamt måste lösa. Och om vi i detta arbete förstår våra olika utgångspunkter finns också goda möjligheter att hitta konstruktiva lösningar.

*

I helgen åker valda delar av familjen mot Småland för att hugga julgran på egen mark. Det hör till traditionerna och leder inte bara till finfina julgranar hemma utan även ett gott tillfälle att få frisk luft och en rejäl skogspromenad.

Trevlig helg!