Julklappar till vännerna i branschen

Det är många man vill tacka efter ett långt och innehållsrikt år. Jag gör ändå ett försök.

Det är uppenbart för alla att 2017 varit ett bra år för branschen i stort. Ingenjörs- och arkitekttjänster har behövts i en omfattning som överstiger vad branschen ibland kunnat leverera. Bostadsbyggande, infrastruktursatsningar, stadsutveckling, en allt snabbare produktutvecklingstakt i industrin: allt driver på en redan stark marknad.

I vårt arbete är det ofta omöjligt att dra hela lasset själv. Samverkan och samspel är ofta avgörande för att lyckas nå framgång. Lagom till jul skickar jag därför några korta hälsningar till organisationer och forum som varit extra viktiga för oss under året.

Fordonskomponentgruppen, FKG: Det finns flera viktiga beröringspunkter med FKG och Fredrik Sidahl, men under året lyfter jag gärna fram arbetet med långa betaltider, där arbetet verkligen rört sig i en bra riktning. Tack för gott samarbete!

Sveriges Ingenjörer: Under året har jag fått utveckla relationerna med Sveriges Ingenjörer på flera sätt. Det finns så otroligt mycket viktigt som vi tillsammans behöver göra för att stärka ingenjörernas roll i både samhälle och näringsliv. 2017 tog vi tillsammans flera viktiga steg i det arbetet. 2018 ökar vi takten.

Sveriges Arkitekter: Vårt täta samarbete med Sveriges Arkitekter har varit en glädje sedan min första dag på jobbet. 2017 har inte varit ett undantag. Det är en otrolig styrka för svenska arkitektföretag att Sveriges Arkitekter så aktivt bidrar till både arkitekturen och till arkitektföretagandet. Och att vi i det arbetet drar åt samma håll.

Sveriges Byggindustrier: Byggsektorn är utan tvekan en av de viktigaste aktörerna för våra medlemmar att förstå och bygga en relation till. Byggindustrins prioriteringar är inte alltid våra, men vår vilja till samverkan och gemensam utveckling finns som en viktig grund. Under året lämnade Ola Månsson över stafettpinnen till Catharina Elmsäter-Svärd. Jag ser fram emot 2018 för att ytterligare stärka samverkan.

IQ Samhällsbyggnad: FOU-frågorna ligger ju vår bransch mycket varmt om hjärtat. Därför är också IQS framgångsrika arbete för att dra in forskningsmedel till byggsektorn mycket viktigt. IQS är en stor tillgång för byggsektorn, och dess framgångar lägger grunden även för företagens fortsatta utveckling.

Byggherrarna: Trots att STD-företagen och Byggherrarna är ganska olika organisationer är vi båda insyltade i flera olika forum. Vilken glädje då att Byggherrarna leds och styrs av en så klok och omdömesgill person som Tommy Lenberg. Stort tack för gott samarbete under året.

Byggandets Kontraktskommitté: under 2017 har arbetet med våra standardkontrakt varit en utmaning, där trycket utifrån på att ändra i exempelvis ABK varit stort. Utan att föregå slutsatserna i förhandlingsarbetet konstaterar jag bara att det är en styrka att vi sitter vid samma bord, att vi har möjlighet att dra åt samma håll och att dessa kontrakt är mycket viktiga för hela byggprocessen. Extra stort tack till vår egen representant i BKKs styrelse, Staffan Carenholm, för ett mycket engagerat arbete under hösten.

Ingenjörsvetenskapsakademin: IVA är en otroligt stark och viktig institution för ingenjörskonsten (och för arkitekturen!) i Sverige. Initiativ som Tekniksprånget eller Jobbsprånget bidrar aktivt till att stärka tillgången på duktiga ingenjörer till näringslivet. Jag ser fram emot mer samverkan med IVA under nästa år.

EFCA/FIDIC/ACE: en liten tanke och ett tack skickar jag gärna även till kollegorna som jobbar med branschfrågor internationellt, oavsett om det sker i Bryssel eller i Geneve. I en allt mer internationaliserad marknad krävs också ett aktivt arbete internationellt. Det är därför viktigt med goda företrädare som driver våra frågor för branschens bästa mot exempelvis EU-kommissionen.

Svenskt Näringsliv: vännerna på Svenskt Näringsliv gör sitt för att stärka möjligheterna för svenska företag att utvecklas. Samspelet mellan oss med branschkunnande och kollegorna som slåss för de riktigt stora frågorna är viktigt. Under 2017 har vi stärkt detta och jag ser fram emot än mer samverkan nästa år.

Almega: kollegorna i Almegahuset är självfallet en sann glädje att möta varje dag. Ibland är våra utmaningar väldigt olika: någon kämpar i domstolsprocesser i olika personalärenden, andra slår vakt om det rimliga i att kunna bedriva privat verksamhet i exempelvis vårdsektorn. Men sammanhållningen och ”andan” av kollegialitet, den går inte att ta miste på.

Styrelsen: ett branschkansli kan inte fungera bra om vi inte har en tät dialog med våra medlemmar och om vi inte har en aktiv och engagerad styrelse som spelar in strategiska perspektiv och tar ansvar för fattade beslut. Vi är i detta avseende lyckligt lottade. Styrelsen har under året varit ett ovärderligt stöd för oss på kansliet. Tack!

Nu drar jag ner på takten lite i mellandagarna, men den 2 januari är jag tillbaka på kansliet med nya krafter. Nästa fredagsblogg borde då komma den 12 januari.

Till dess önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!