Bra med ökat fokus på värderingar

I veckan skrevs en avsiktsförklaring under för att ytterligare stärka arbetet mot kränkningar och övergrepp i byggbranschen. Mycket välkommet!

Bostadsminister Peter Eriksson samlade i veckan ett stort antal representanter för byggbranschen för att sätta än större fokus på problemen med kränkningar och övergrepp som sker i samhället och som kommit upp till ytan de senaste veckorna.

Det utmynnade i en avsiktsförklaring, där undertecknarna, bland annat Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Byggherrarna och flera andra, tydligt signalerade att mer behöver göras för att säkerställa att alla känner sig välkomna, att alla måste respekteras.

Det är ju självklara slutsatser, men med all önskvärd tydlighet har de senaste veckorna visat att det finns väldigt mycket kvar att göra. Och byggsektorn hör till de branscher där det finns åtskilligt att ta tag i.

Som vanligt är det lätt att skriva under ett papper. Som vanligt är det lätt att formulera vackra högtidstal. Som vanligt är det svårt att hålla i svåra frågor. Som vanligt är det svårt att ändra kulturer och arbetsformer.

Men jag är ändå övertygad om att det som #metoo har satt igång, och som fortsätter med bransch efter bransch, kommer att ha en långsiktig och genomgripande effekt.

Dels har män i alla roller fått anledning att reflektera över sitt agerande och hur det uppfattas av kvinnliga (och manliga) kollegor. I väldigt många fall lär detta också ha skapat nya insikter och förhoppningsvis även nya beteenden.

Dels hoppas jag att den tystnadskultur som tidigare har härskat, där kvinnor har fått ”godta” kränkande beteenden eller oönskade kommentarer, förbytts i en kultur där det är ok att säga ifrån, där ingen ska behöva godta övergrepp eller kränkande kommentarer.

Jag hoppas att det upprop som nu undertecknats lever vidare, inkluderar fler, blir föremål för mer. Det är en bra start. Men det är långt ifrån målet.

Länk till avsiktsförklaringen på regeringen.se

*

I helgen ska jag bli av med min eländiga förkylning. Och hjälpa min dotter att packa, så att hon kommer iväg till sin skidsäsong i Alperna som hon laddat för.

Trevlig helg!