Tillväxten hämmas av bristen på ingenjörer

I veckan släpptes Almegas konjunkturrapport och prognos inför 2018. Tillväxten och sysselsättningen hämmas av bristen på rätt arbetskraft eller ur vår synvinkel den akuta bristen på ingenjörer, arkitekter och medarbetare med akademisk examen.

En ökad efterfrågan på Sveriges exportmarknader kombinerat med en stark inhemsk marknad har givit positiva effekter i vår bransch. Men tillväxten och sysselsättningstillväxten hämmas av bristen på ingenjörer och arkitekter att anställa. Företagens behov av att expandera och etablera verksamheter i andra länder där kompetens finns tillgänglig ökar. Därmed ökar också importen av insatstjänster både hos tjänsteföretag och hos varutillverkande leverantörer.

Trots den starka efterfrågan kommer bristen på ingenjörer och arkitekter hämma svensk produktionstillväxt. 

Läs mer i Almegas konjunkturrapport