Ny rapport med intraprenörskapet i fokus

Vilka faktorer har positiv respektive negativ påverkan på företagens förnyelseförmåga? Är gott om tid och en omfamnande företagskultur det mest fördelaktiga innovationsklimatet? Detta är några av de frågor som besvaras i Intraprenörskapskompassen 2017, som nyligen lanserades.

Intraprenörskapskompassen är en forskningsstudie som utformar, genomför och kommunicerar det intraprenöriella klimatet i svenska företag och har ambitionen att öka kunskapen kring vilka faktorer som är vitala för att öka förnyelsekraften hos företagen.

I den första studien har en mätmetod utformats för att kunna återge vilka faktorer som är avgörande för företag för att lyckas med sitt förnyelsearbete. Studien har genomförts brett men Svenska Teknik&Designföretagens intresse ligger främst kring kunskapsintensiva tjänsteföretag och förmågan att förnya existerande tjänsteutbud. Men även företagens disruptiva förnyelseförmåga dvs. förmågan att kunna utmana sin egen affär för att ligga långt fram och hitta vägar till än mer värdeskapande och lönsamhet. Studien belyser områden kring företagens struktur, rutiner och kultur. Och i detta vilka faktorer som har positiv eller negativ påverkan på företagens förnyelseförmåga.

Den här rapporten, som är den första, baserar sig på drygt 4000 enkätsvar, 100 djupintervjuer och omfattande litteraturstudier, finns att läsa på www.ikompassen.se Forskningsprojektet har finansiering från Karl-Adam Bonniers stiftelse i totalt fyra år.

Svenska Teknik&Designföretagens är engagerade i projektet genom att delta i referensgrupp, workshops och bidra med deltagande från våra medlemsföretag.

Är ditt företag intresserad av det fortsatta arbetet? Eller har ni önskemål att lyfta frågan om det intraprenöriella klimatet i någon intern eller extern aktivitet?

Välkommen att kontakta Anders Persson, se kontaktuppgifter nedan.