Långsiktig utveckling behöver få större utrymme

De goda tiderna i branschen saknar inte baksidor. Långsiktigt utvecklingsarbete blir eftersatt. Och regelverket hjälper inte till.

Investeringssignalen, som STD-företagen presenterade i veckan, bekräftar det vi redan vet – länk till pressmeddelande och rapport.

Branschen har en mycket hög beläggning. Både arkitekter, teknikkonsulter och industrikonsulter har fulla orderböcker, och skulle gasa ytterligare om det bara fanns fler att anställa.

”Men Investeringssignalen visar tydligt en av baksidorna med den goda marknaden.”

Och utsikterna för de kommande månaderna och kvartalen ser fortsatt ljusa ut, även om det regionalt kan finnas tecken på en liten avmattning.

Men Investeringssignalen visar tydligt en av baksidorna med den goda marknaden. Tiden för att jobba med långsiktig utveckling, forskning och egen innovation, blir mycket begränsad på företagen. Kunduppdragen kräver så mycket av oss just nu att allt annat, även framtidsfrågorna, får stryka på foten.

Tyvärr möter vår bransch också en hel del hinder i regelverken. Vår möjlighet att samspela med Vinnovas olika utlysningar är ett sådant bekymmer. Eftersom våra företag ofta jobbar med timdebitering som utgångspunkt blir medfinansiering på lika villkor ett mycket svårt hinder.

Men läget skulle kunna förbättras.

Vi har under året föreslagit en förstärkning av det statliga FoU-avdraget, som gör det möjligt för företag att lättare ta in högutbildade medarbetare för att jobba med innovation. Förslaget har mottagits väl när vi presenterat det för riksdagsledamöter från olika partier.

”Det är dags att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen får förutsättningar att spela en viktigare roll för svensk forskning och innovation.”

Det är ett exempel på ökade politiska insatser som skulle underlätta för branschen att stärka sitt kunnande och på sikt hela näringslivet.

En ökad satsning på tjänsteforskning, liksom en reformering av expertskatten hade på samma sätt varit värdefullt. Det är dags att de kunskapsintensiva tjänsteföretagen får förutsättningar att spela en viktigare roll för svensk forskning och innovation.

Att stärka förutsättningarna för branschens egen forskning och utveckling är en viktig framtidsfråga. Det borde det vara även för ledamöterna i riksdag och regering.

*

I helgen blir det 50-årsfirande, om än lite senkommet. Vi ska uppmärksamma en god vän som fyllde år i våras och nu ska firas i kungliga huvudstaden. Det borde betyda både god mat och trevliga samtal. Jag utesluter inte att vi kommer att prata om både bostäder, infrastruktur, industrins utveckling, kanske något om Trump, säkert något om medias utveckling. Inte osannolikt att det blir något om utvecklings- och biståndsarbete. Framåt efterrätten kanske vi även klämmer in något om forskning och innovation.

Trevlig helg!