Hållbar samhällsbyggnad

Som skapare av och problemlösare i det fysiska samhällets utveckling har våra medlemsföretag en viktig uppgift att fylla. För sina kunder, för Sverige och för att uppnå klimatmålen. Det hållbara samhället står på ”agendan” och i varje uppdrag handlar det om att ta hänsyn och skapa rätt förutsättning – även i det långa perspektivet.

I Svenska Teknik&Designföretagens projekt för hållbarhetsfrågor medverkar experter från medlemsföretag i syfte att sprida kunskap, föra debatt och ta fram underlag. Tillsammans med kansliet medverkar de vid olika konferenser – både nationellt och internationellt.


IQSideskrift2017stor.pngIdéskrift om samhällsbyggnadssektorns utmaningar: Är vi redo för en samhällsomvandling?

Svenska Teknik&Designföretagen har medverkat till att ta fram denna skrift, som är tänkt att inspirera och diskutera normförändringar och trender. Att försöka förstå de förändringar som sker och ligger framför oss och hur det påverkar hur vi tänker, utvecklar och planerar för framtiden. Vad innebär den digitala revolutionen, en fortsatt globalisering av ekonomin och mänsklighetens påverkan på ekosystem och på jordens klimat?

Läs idéskriften (pdf)


Rapport: Hållbar utvecklingframsida_STD_Position_Paper

– Samverkan, system och synergier

Rapporten är framtagen av STD-företagens temagrupp Sustainability. Syftet med rapporten är att belysa behovet  av att gå från ord till handling. Vi har alla fakta och vet vilka utmaningar vi står inför. Lösningen ligger i ökad samverkan och övergripande systemlösningar för att skapa synergier och en hållbar utveckling i ett samhälle där människor vill arbeta, leva och bo.

Läs rapporten (pdf)
Rapporten är översatt till engelska.


Rapport: Energieffektivisering Energieffektiviseringsrapport.JPG

Riksdagen har beslutat om nationella mål för energieffektivisering i bebyggelsen. Energianvändningen per uppvärmd byggnadsarea ska minska med 50 % till 2050 jämfört med 1995 – med delmålet 20 % till 2020. För att undvika inlåsningseffekter bör vi redan nu sikta på 50-procentsmålet. I denna rapport identifieras hinder för energieffektivisering av befintliga flerbostadshus och förslag till åtgärder presenteras.

Rapporten har tagits fram av en projektgrupp bestående av representanter från STD-företagen, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Byggmaterialindustrierna.

Läs rapporten (pdf)