Till outsourcingens försvar

Transportstyrelsens märkliga upphandling av IT-stöd har blivit storpolitik. Risken är dock att debatten leder till att flera barn åker ut med badvattnet. Det är illa för många fler än bara IBM.

Ingen kan ha missat sommarens och höstens långkörare i media: Transportstyrelsens upphandling av IT-stöd. Ministrar och generaldirektörer har fått avgå. Partiledare gör politik av allt som har potential att fånga röster. Och IT-säkerhetsfrågorna har gått från att vara en jobbig och krånglig fråga långt ner på dagordningen till att hamna överst.

Mycket värdefullt har framkommit i denna härva. Myndigheter får inte frångå regelverk och lagstiftning. Känslig information måste hanteras ansvarsfullt och regelverken kring detta måste självfallet vara rigorösa. Det politiska systemet måste klara av att leda sina myndigheter. Informationsflödet inom riksdag och regering måste fungera för att riket ska kunna ledas effektivt och säkert. På samtliga dessa punkter har det brustit.

”Transportstyrelsen har inte kunnat beställa rätt saker och på rätt sätt.”

Vad som dock varit ett praktiskt problem, outsourcingen till en extern aktör, är inget principiellt problem. Korrekta upphandlingar bör kunna leda till att även känsliga system läggs ut på entreprenad.

Problemet i det här fallet är, enligt min uppfattning, inte själva grundtanken: att outsourca. Problemet är bristen på beställarkompetens. Transportstyrelsen har inte kunnat beställa rätt saker och på rätt sätt. Det är varken leverantörens, IBM, fel eller ett tecken på att outsourcing i sig är en dålig idé.

”Många av våra företag bidrar med kunnande och kompetens i frågor som inte finns hos en kommun eller en myndighet.”

Jag tycker den här frågan är viktig även för oss som jobbar med rådgivande ingenjörs- och arkitekttjänster. Många av våra företag bidrar med kunnande och kompetens i frågor som inte finns hos en kommun eller en myndighet. Det går rent av att tala om ”outsourcing”, även om vi sällan hör det ordet i vår värld.

Jag är övertygad om att det är bra för alla parter, inklusive myndigheter och skattebetalare, att privata aktörer gör insatser åt det offentliga där det saknas kompetens eller kapacitet. Det är inte önskvärt att Trafikverket bygger upp egna avdelningar för att konstruera broar eller löser alla tekniska utmaningar med höghastighetsbanan. Det är orimligt att tänka sig att Statens Fastighetsverk ska kunna lösa alla sina arkitektuppdrag på egen hand.

”Däremot är det uppenbart att behovet av god beställarkompetens, med ett starkt mandat, är eftersatt.”

Ändå finns det nu en del som höjer rösten för att staten och dess myndigheter bör outsourca i mindre utsträckning, att verksamhet bör ske i egen regi. Det är en felaktig och inte heller en önskvärd slutsats.

Däremot är det uppenbart att behovet av god beställarkompetens, med ett starkt mandat, är eftersatt. Den kompetensen behövs på många håll, inte minst i samhällsbyggnadssektorn.

*

I veckan har vi även haft våra medlemmar extra mycket i fokus, då alla på Almega har besökt ett medlemsföretag. Jag själv är ofta ute och träffar medlemmar varje vecka, men den här veckan tog vi hela STD-företagens kansli till ELU Konsult i Stockholm och fick en spännande dragning om deras viktiga arbete, bland annat med Slussen i Stockholm. Tack Charlotte Bergman med kollegor för en givande eftermiddag.

*

I helgen kommer jag att sitta vid datorn. Jag brukar då och då redigera en liten medlemstidning åt den kyrka vi går till och nu är det dags igen. Eftersom jag dessutom är gräsänkling kan jag komplettera detta med en pizza framför tv:n då jag jobbar mig ikapp i Game of Thrones, där jag ligger hopplöst efter.

Trevlig helg!