Standardavtal och mallar

Svenska Teknik&Designföretagen arbetar kontinuerligt med att ta fram avtalsstöd, mallar och andra verktyg som ska underlätta våra medlemsföretags vardag.

Svenska Teknik&Designföretagen har tagit fram standardavtal och andra verktyg som lämpar sig för användning inom industrisektorn respektive sektorn för bygg- och anläggning.