Nu kanske 30 dagars betaltid blir en självklarhet i näringslivet

Hundratals samtal, brev, inspel och möten med ministrar, statssekreterare och riksdagspolitiker har äntligen gett resultat. 30 dagars betaltid är nu på väg att bli en självklarhet i näringslivet.

Det kan för många av oss ses som helt självklart att företag ska betala sina skulder så snabbt och effektivt som möjligt. Att stora börsnoterade företag under lång tid har skuldsatt sig genom att påtvinga leverantörer långa betaltider kan nu snart vara ett minne blott. I alla fall i Sverige, och i alla fall om den hederskod som nu ska arbetas fram får den effekt som storföretagen nu lovat närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Beteendet med att dra ut på betalningar för att skaffa sig kortsiktig likviditet är varken bra för företagen eller för konkurrenskraften. Ett konkurrenskraftigt näringsliv behöver företag med sund finansiering och effektiva rutiner och betalflöden. Det är resan tillbaka till den situationen som vi nu påbörjat. En resa som ska leda till sunda relationer mellan köpare och säljare och en ömsesidig respekt som bidrar till stärkt konkurrenskraft för alla.

”Resan hit har inte varit vare sig rak eller enkel. Men det här är ett första steg i rätt riktning.”

Så vad har då hänt? Och vad innebär den här koden som Damberg nu pratar om? Låt mig säga såhär. Resan hit har inte varit vare sig rak eller enkel. Men det här är ett första steg i rätt riktning. Och mycket arbete återstår.

Den frivilliga koden innebär att storföretagen lämnar löfte att:

1) betala alla företag med upp till 50 anställda på maximalt 30 dagar.

2) att betala alla företag med upp till 250 anställda på maximalt 30 dagar om inte synnerliga skäl föreligger (t.ex. uppdrag som involverar leverantörer från olika länder)

”En utvecklad dialog har alla förutsättningar att bidra till stärkt konkurrenskraft för alla.”

Det finns även ett löfte om uppföljning, vilket innebär att Näringsdepartementet har utlovat en uppföljningsmodell där stora företag ska redovisa sina betaltider offentligt så att uppföljning kan ske och vi alla har möjlighet att följa utvecklingen så att en förbättring verkligen sker.

För Svenska Teknik&Designföretagens del förväntar vi oss en markant förbättring och en fortsatt och utvecklad dialog mellan våra medlemmar och storföretagen. En utvecklad dialog har alla förutsättningar att bidra till stärkt konkurrenskraft för alla.

Ni som har varit med ett tag vet att Svenska Teknik&Designföretagen har jobbat med denna fråga under många år. Det har varit hundratals samtal, brev, inspel och möten med ministrar, statssekreterare och riksdagspolitiker. Många gånger har det för alla inblandade känts lättare att bara skapa en enkel och tydlig lagstiftning. Men nu gör vi ytterligare ett försök att lösa upp detta med en frivillig lösning. Skulle det inte fungera så har vi ett bra underlag för att omforma en frivillig kod till en effektiv lag.

”Max 30 dagar är det som gäller.”

Jag vill ge en stor eloge till de storföretag som varit delaktiga och som visat vilja och engagemang att jobba med frågan. Självklart har vi många frågor kvar framöver, men tillsammans och med ömsesidig respekt för varandra så är vi på väg mot ett, internationellt sett, ännu konkurrenskraftigare företagsklimat och ännu konkurrenskraftigare näringsliv.

Så utgå från detta. Max 30 dagar är det som gäller. Det står faktiskt i svensk lag.

*

Stort tack till Almega, Företagarna, FAR föreningen auktoriserade revisorer, Fordonskomponentgruppen FKG och Svensk Industriförening Sinf samt givetvis Mikael Damberg som, sedan vårt möte under höstlovet 2011, aldrig släppt fokus på frågan.