Arbetsmarknaden talar sitt tydliga språk – vi behöver fler utbildade ingenjörer

I fredags förra veckan presenterade Arbetsförmedlingen de utbildningar som lättast leder till jobb. Ingenjörsyrket ligger i topp. Arbetsmarknaden talar sitt tydliga språk – Sverige behöver utbilda många fler ingenjörer. Idag den 16 oktober är sista dagen för att ansöka till vårterminens utbildningar på högskolor och universitet.

Stora teknikskiften i samhället, digitalisering, akut bostadsbrist och behovet av mer infrastruktur har lett till en mycket stor efterfrågan på ingenjörstjänster. De kunskapsintensiva tjänster som ingenjörsföretag levererar efterfrågas i allt större utsträckning, inte bara i Sverige utan ifrån hela världen. Den dramatiska skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft har medfört en stor brist på kompetens.

Rekryteringsbehovet i näringslivet är stort. I Svenska Teknik&Designföretagens konjunkturrapport Investeringssignalen (juli, 2017) uppgav företagen att de behövde nyanställa omkring 7 500 personer under det närmaste halvåret. Av dessa saknas hela 5 000. Därmed uppgår kompetensbristen till omkring 5 000 personer, bara det närmaste halvåret. Och detta är enbart i vår bransch. Bristen på arkitekter och ingenjörer är även stor inom övriga näringslivet och offentlig sektor.

Bilden bekräftas av de siffror som Arbetsförmedlingen nu presenterat. Ingenjörsyrket ligger bland topp tre av de yrken som säkrast leder till jobb efter examen. Idag den 16 oktober är sista dagen för att ansöka till vårterminens utbildningar på högskolor och universitet. Mycket tyder på att vi kommer få se ett fortsatt högt söktryck på de högt efterfrågade ingenjörsutbildningarna.

”Ingenjörsyrket ligger bland topp tre av de yrken som säkrast leder till jobb efter examen”

Vi behöver alltså skapa fler utbildningsplatser för ingenjörer. Det tillskott av 1 600 ingenjörsstudieplatser till 2023 som regeringen specificerade i höstbudgeten är ett utmärkt tillskott. Det gör att fler kan utbilda sig till ingenjörer. Men det är långt ifrån tillräckligt för att trygga tillgången på ingenjörskunnande i Sverige.

Eftersom rekryteringsbehovet de närmaste åren väntas öka än mer behöver fler nya platser än de som föreslagits i regeringens budget öronmärkas för ingenjörsutbildning. Svenska Teknik&Designföretagen föreslår en långsiktig utbyggnadsplan för den svenska ingenjörs- och arkitekturutbildningen. Som ett första steg behöver dessa utbildningar byggas ut med 500 nya nybörjarplatser från höstterminen 2019. Därefter bör utbildningarna successivt byggas ut med målet att minst 15 000 studenter varje år ska påbörja ingenjörs- eller arkitekturstudier vid våra svenska lärosäten.

En sådan utbyggnad är ett stort och långsiktigt åtagande från regering och riksdag. Men fler civilingenjörer och arkitekter på den svenska arbetsmarknaden kommer att vara avgörande för våra svenska företags möjligheter att fortsätta leda den digitala utvecklingen och fortsätta bygga och utveckla ett hållbart och smart samhälle.