Styrelsemöte med framtidsfokus

Ännu tydligare fokus, med kraft åt branschens viktigaste frågor. Det blir ledstjärnan under året som kommer.

I veckan har STD-företagens styrelse samlats till internat för att sätta agendan för både hösten och för 2018. Sådana internat har vi varje år och under min tid har det alltid präglats av konstruktiva diskussioner med hela branschens bästa för ögonen.

Så även i år.

Vårt arbete med bristen på ingenjörer och arkitekter är fortsatt högt prioriterat. Vi har tagit plats i debatten och kommer att fortsätta det arbetet med kraft framöver.

Likaså är frågor kring offentlig upphandling och ABK helt centrala för branschen. Där kommer vi att göra ännu mer under hösten och in i nästa år för att stärka vårt arbete och kapacitet.

”Men oavsett vad vi väljer att jobba med, så kommer det att kräva ett tydligt fokus.”

Det långsiktiga arbetet med att utveckla våra kollektivavtal har också fått utrymme på agendan. En nog så viktig fråga för företagen, och ett område där vi ständigt måste säkerställa att avtalen utvecklas i takt med arbetslivet och vårt sätt att arbeta.

Men oavsett vad vi väljer att jobba med, så kommer det att kräva ett tydligt fokus. Vi kommer inte att kunna springa på allt. Vi hinner inte gå på alla möten. Men där vi väljer att kliva in och i de frågor vi vill jobba med, där ska vi göra ett bra och engagerat jobb.

”För mig som vd är en aktiv, engagerad och närvarande styrelse otroligt värdefullt.”

I detta var styrelsen tydlig. Och rätt förvaltat ger det oss kraft att förändra och förbättra.

För mig som vd är en aktiv, engagerad och närvarande styrelse otroligt värdefullt. Jag har haft förmånen att få ha just en sådan styrelse att arbeta tillsammans med sedan jag började. Det är en stor förmån. Det ger också förutsättningar för god förankring och styrka åt branschföreningens budskap, i synnerhet när vi möter andra med en annan uppfattning.

Nästa vecka blir det fokus på att omsätta ord och tankar från styrelseinternatet i handling. Det hoppas jag även kommer att märkas långt utanför kansliets väggar och styrelsens mötesrum.

*

I helgen blir det 50-årsfirande och jag har lovat att försöka spöka ut mig lite till något 80-talsliknande. Jag brukar prata om att man borde lämna sin ”comfort zone” lite oftare. I helgen ska även detta prat omsättas i handling. Eventuellt kommer det dock att stanna innanför några stängda dörrar…

Trevlig helg!

Bilden, från vänster:
Magnus Meyer (WSP), Pär Hammarberg (COWI), Johan Dozzi (Sweco), Mikael Vatn (Etteplan), Ulla Bergström (White), Markus Granlund, ordförande (Semcon), Tomas Alsmarker (Nyréns Arkitektkontor), Birgitta Olofsson (Tyréns), Niclas Sörensen (Ramböll) och Ljot Strömseng (Norconsult).