Stärk Sverige som kunskapsnation

Nästa vecka presenterar regeringen sin höstbudget, den sista inför valet. Kommer ”kunskapsnationen Sverige” att synas? Jag hoppas det.

På onsdag nästa vecka presenterar regeringen sitt förslag till budget för 2018. En hel del av nyheterna är redan kända, men summeringen, helhetsbilden kommer ändå att vara mycket viktig.

Vi står inför ett valår och det är sannolikt att det kommer att synas i förslag och texter.

Vi på STD-företagen har under lång tid krävt fler utbildningsplatser på landets tekniska högskolor: näringslivet behöver både fler ingenjörer och fler arkitekter. Bristen är akut.

På onsdag kan regeringen se till att delar av detta adresseras.

Men ännu viktigare är nog att vi pekar ut en tydlig riktning för hela samhället.

”Jag är orolig för att budgeten, liksom hela valrörelsen, kommer att blicka inåt och bakåt.”

Jag är personligen helt övertygad om att Sverige måste fortsätta att byggas på tekniskt kunnande, på ingenjörskonsten, på innovationer och på framtidstro. Och jag är lika övertygad om att detta kan och måste kombineras med ökat fokus på hållbarhet och med miljön i fokus.

Jag är orolig för att budgeten, liksom hela valrörelsen, kommer att blicka inåt och bakåt. Att valåret 2018 kommer att präglas av slutenhet, försiktighet och på lösningar som hämtats från passerade decennier. Inget fel i satsningar på pensionärer, poliser eller på utlokaliserade myndigheter.

”Sveriges kapacitet som kunskapsnation måste fortsätta att utvecklas.”

Men på onsdag skulle det passa bra med lite rejäla visioner, med lite stora ord och lite större perspektiv. På onsdag hade jag gärna sett att regeringen stakade ut en politisk linje som drog nytta av teknikens utveckling, som bejakade den ökade internationaliseringen, som bejakar kreativitet och förändringsvilja. Där kunskap och utbildning, hög som låg, är grunden för hela samhällsbygget.

Det är väl inte för mycket begärt?

Sveriges kapacitet som kunskapsnation måste fortsätta att utvecklas. Akademin och högskolan vill. Näringslivet vill. Svenskarna vill.

På onsdag kan vi börja.

*

Helgen kommer jag att tillbringa i Woodstock, utanför London och nära Oxford. Otroligt pittoreskt, men kanske inte så visionärt. Hur tar vi hand om vårt kulturarv? Hur ser vi till att bevara det goda och vackra vi byggt upp under årtioenden, århundraden? Det får bli ett annat blogginlägg.

Trevlig helg!