Replik i SvD: För få påbörjar en ingenjörs­utbildning

Den akuta ingenjörsbristen löses inte genom att enbart öka genomströmningen på universitet av högskolor. Det utgör bara en liten del av problemet. För att nå en långsiktigt hållbar lösning måste den grundläggande problematiken adresseras – för få elever börjar i dag en ingenjörsutbildning, skriver vd Magnus Höij.

Svenska Teknik&Designföretagen har i flertalet debattinlägg efterfrågat fler utbildningsplatser för arkitekter och ingenjörer. Senast i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 16 augusti. Detta för att kunna möta den stora kompetensbristen som idag råder inom dessa områden. Vi företräder arkitekt- och ingenjörsföretag och bara det närmaste halvåret förväntas bristen i den här branschen ligga på 5000 personer.

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 22 september skriver Ulrika Lindström, ordförande Sveriges ingenjörer att det är feltänkt med fler platser till ingenjörer. Att ingenjörsbristen är påstådd och att det enbart handlar om en kvalitets och genomströmningsproblematik. Detta stämmer inte. Genomströmningen är en viktig fråga, som universiteten arbetar med kontinuerligt, men enbart ökad genomströmning och färre avhopp löser på inget sätt kompetensbristen. Många som hoppar av innan examen gör det för att börja arbeta i näringslivet.

Fler insatser för att öka genomströmningen behövs, men det räcker inte för at lösa kompetensbristen. För att lösa den allvarliga bristen på lång sikt krävs att vi tar tag i det grundläggande problemet – det utbildas alldeles för få ingenjörer i Sverige. Därför behövs fler nybörjarplatser på arkitekt- och ingenjörsutbildningarna i Sverige. En hög kvalitetsnivå på utbildningarna måste också säkerställas, varför anslagen till universitet och högskolor måste höjas.

Behovet av både ingenjörer och arkitekter förväntas vara mycket stort under decennier framöver, oavsett konjunkturläge. Vi behöver vidta flera olika åtgärder för att öka antalet ingenjörer i Sverige. Genomströmningen är en viktigt del. Men att tro att den här bristen kan försvinna utan att åtgärda det grundläggande problemet – att det utbildas för få ingenjörer i Sverige – vore ett misstag.

Vi vill gärna samverka med våra fackliga motparter i de här frågorna. Tillsammans kan vi lyfta fram vikten av ingenjörskunnande och det värde ingenjörer tillsammans med andra specialister skapar i företagen, så att dessa kompetenser värdesätts än högre.

Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen

Länk till inlägget på svd.se