Konsultmäklare en utmaning för kvalitet och långsiktighet

Nya siffror från Svenska Teknik&Designföretagen visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare ökar drastiskt. Upplägget innebär i många fall ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan offentlig insyn.

"Marknaden för mellanhänder vid upphandling har växt till en miljardindustri. Enligt Svenska Teknik & Designföretagen är den utvecklingen mycket problematisk. ”Modellen används i syfte att kringgå lagstiftningen”, säger vd Magnus Höij."
Läs hela artikeln i dagens DI

Mellanhänder i offentlig upphandling
Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens rapport