Snabbt eller långsamt?

När digitaliseringen ökar i betydelse i samhällsbyggnadssektorn blir kulturen som följer med digitaliseringen allt tydligare.

I samhällsbyggnadssektorn brukar hållbarhet lyftas fram som en dygd. Ofta är tidshorisonten årtionden, kanske sekel. Infrastruktursatsningar i form av järnvägar, va-system och vägnät i en stad är inget man flyttar runt hur som helst.

Detta leder till en viss försiktighetskultur och inte sällan en försiktighet med förändringar i stort.

Detta ska ställas mot den kultur av högt tempo som följer med digitaliseringen. IT-branschen, som både använt och givetvis levererar digitala tjänster till nya och gamla industrier, värdesätter inte sällan förändring högre än långsiktighet. ”Våga misslyckas” brukar man få höra. ”Fail fast”.

Jag tror personligen att digitaliseringen kommer att påverka samhällsbyggnadssektorn på flera fundamentala sätt. Och jag tror att det handlar om mer än bara smarta verktyg som gör våra jobb roligare och lättare.

”Men behöver vi också ha samma arbetssätt som innan? Det är jag inte alls övertygad om. ”

En sådan förändring som kan bli jobbig är just synen på tempo. Är det ok att jobba i korta cykler, testa och lära? Eller ska vi slå vakt om våra gamla arbetssätt?

Jag tror personligen att vi framför allt måste slå vakt om slutresultaten och att de blir så bra och långsiktiga som möjligt. Visst kan även välplanerade projekt gå fel, men vi måste göra allt vi kan för att planera rätt och långsiktigt.

Men behöver vi också ha samma arbetssätt som innan? Det är jag inte alls övertygad om. Jag tror snarare att vi måste bejaka nya arbetssätt, nya former för samverkan, att utmana våra gamla roller och processer och låta nya tekniska lösningar ändra en hel del i det som leder fram till våra städer, bostäder, vägar, våra va-system och våra tågsystem.

”Jag tror att det är först när vi bejakar digitaliseringens tempo som vi också kommer att kunna dra nytta av dess fulla potential.”

I denna omställning borde vi nog kunna öka takten och tempot en hel del.

Jag tror att det är först när vi bejakar digitaliseringens tempo som vi också kommer att kunna dra nytta av dess fulla potential.

**

I helgen har jag förmånen att få besöka Grönland i jobbet. Vi har ett nordiskt samarbete som träffas årligen för att byta erfarenheter. I år är mötet på just Grönland, där vi även ska sätta fokus på miljö- och klimatutmaningen. Det ser jag verkligen fram emot.

Trevlig helg!