Ramböll och Tyréns nya i Svenska Teknik&Design­företagens styrelse

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma idag valdes en ny styrelse som ska fortsätta driva STD-företagens utveckling och förnyelse. Birgitta Olofsson, Tyréns AB, och Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB, valdes in som styrelseledamöter.

 

Markus Granlund, vd på Semcon, fortsätter som ordförande.MarkusGranlundAug2016.jpg

-Arkitekt- och ingenjörsbranschen fortsätter att växa och efterfrågan på våra företags tjänster blir allt starkare. Våra medlemsföretag spelar en viktig roll i skapandet av det innovativa och smarta samhället och styrelsen har en viktig uppgift att driva ett arbete som stärker vår röst i samhället. Därför är det viktigt att styrelsen har ett starkt mandat och representation hos medlemsföretagen. De nyvalda ledamöterna bidrar tillsammans med övriga ledamöter med precis den bredd och erfarenhet vi behöver för att fullgöra vårt uppdrag, säger Markus Granlund ordförande Svenska Teknik&Designföretagen.

Svenska Teknik&Designföretagen fortsätter sitt arbete med effektivisering och ökat fokus på kommunikation och opinionsbildning.

MagnusHoijNy.jpg-STD-företagen representerar en innovativ och nytänkande bransch med världsledande arkitekt och ingenjörsföretag. Företagen spelar en stor roll för samhällsutvecklingen och det är därför viktigt att vi fortsätter ta en allt större plats i debatten, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

 

Styrelse Svenska Teknik&Designföretagen 2017/2018

Ordförande Markus Granlund, Semcon AB (vald till 2018)
Tomas Alsmarker, Nyréns Arkitektkontor AB (vald till 2019)
Johan Dozzi, Sweco AB (vald till 2019)
Ljot Strömseng, Norconsult AB (vald till 2019)
Ulla Bergström, White Arkitekter AB (vald till 2018)
Pär Hammarberg, COWI Sverige AB (vald till 2018)
Magnus Meyer, WSP Sverige AB (vald till 2018)
Niklas Sörensen, Ramböll Sverige AB (fyllnadsval till 2018)
Mikael Vatn, Etteplan Sweden AB (omvald till 2019)
Birgitta Olofsson, Tyréns AB (nyvald)

De två ny ledamöterna innebär dels en utökning av styrelsen men också ersättning för Jannice Johansson Steijner, tidigare Tengbomgruppen AB.