Ökande problem med långa betaltider

Frågan om problemen med långa betaltider har varit på tapeten under många år nu. För fyra år sedan så infördes en lagreglering med ambitionen att betaltider i näringslivet skulle förkortas och närma sig de 30 dagar som tidigare varit normen. Men till både politikens och många företags stora besvikelse så har utvecklingen gått åt helt fel håll.

Ökande problem och långa betalningstider. Det var budskapet när Intrum Justitia släppte sin European Payment Report 2017. Enligt undersökningen säger 65 procent av de svenska företagen att de blir ombedda att gå med på längre betalningstider än de känner sig bekväma med. Och utvecklingen har förvärrats sedan föregående år.

Frågan om problemen med långa betaltider har varit på tapeten under många år nu. För fyra år sedan så infördes en lagreglering med ambitionen att betaltider i näringslivet skulle förkortas och närma sig de 30 dagar som tidigare varit normen. Men till både politikens och många företags stora besvikelse så har utvecklingen gått åt helt fel håll. Den förväntade självregleringen har uteblivit och Sverige har halkat ner till 17 plats i Europa enligt näringsdepartementet. Något som näringsministern beslutat att vidta åtgärder mot om inte näringslivet självmant kommer till rätta med problemet. Och deadline är satt till första september 2017.

I samband med att Intrum Justitia lanserade sin rapport bjöd Mikael Damberg in till möte för att informera om regeringens planer och lyssna på vilka konkreta åtgärder som vi från näringslivet föreslår. Och när jag skriver vi så menar jag de organisationer som visat vilja att hitta en lösning som inte innebär helt tvingande lagstiftning. På mötet med Näringsministern deltog förutom Almega och Svenska Teknik&Designföretagen, Företagarna, FAR, SINF, Installatörsföretagen, FKG och Intrum Justitia.

På mötet fanns en stor enighet kring att hitta fram till en lösning. En lösning som främjar ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv. Och en lösning som i största möjliga mån kan undvika eventuella negativa effekter. Utmaningen i dagsläget är dock att samla alla parter kring förhandlingsbordet. Även de som inte har skaffat sig mandat eller som känner sig splittrade i frågan. För att ytterligare öka trycket så har näringsministern i nästa vecka kallat till sig de 15 största bolagen i Sverige. Han vill helt enkelt ha svar på om de vill bidra till en lösning eller om de ska tvinga honom att vidta andra åtgärder.

Självklart hoppas jag, och många med mig att detta ska leda till att vi äntligen ska se början på en lösning.

Självklart hoppas jag, och många med mig att detta ska leda till att vi äntligen ska se början på en lösning. En lösning som fokuserar på ett modernt näringsliv och stärkt konkurrenskraft. Till skillnad från det ålderdomliga och bakåtsträvande synsätt som har präglat de senaste årens utveckling när det gäller betaltider.

Ett konkret förslag som också lagts på bordet, och som är en del av en framtida lösning är att koppla betaltiderna till kraven på hållbarhetsrapportering. Dvs ställa krav på företagen att öppet redovisa sina betaltider. Detta i kombination med ett krav på att motivera varför betaltider frångår normen om max 30 dagar. Och i de undantagsfall där längre betaltider kan behöva nyttjas så ska det motiveras med synnerliga skäl.

Detta skulle vara en aptitlig lösning för ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv!