”Inkräktar teknik- och IT-konsulter på varandras revir?”

Den frågan ställde Teknikdygnet till Sweco Positions vd Maria Gårdlund direkt efter hennes medverkan på STD-företagens seminarium ”Teknik och samhälle växer samman” den 16 maj. Även Rambölls Maria Grimmer svarade på Teknikdygnets frågor efter seminariet.

Se respektive klipp nedan (länkade till teknikdygnet.se)


Gränser utsuddade enligt Sweco Positions vd Maria Gårdlund.

MariaGardlundFilm.JPG


Rambölls Maria Grimmer om nya strukturer i näringslivet.

MariaGrimmerFilm.JPG