bliteknikkonsult.nu

Webbsidan som visar studenterna möjligheterna inom branschen!

Syftet med sidan

Tanken är att samla alla berättelser från våra medlemsföretag på en plats, så det blir enkelt för studenter att få en överblick över de möjligheter som arbetet som teknikkonsult erbjuder. Sidan är tänkt att utvecklas kontinuerligt med hjälp av medlemsföretagen och täcka in varje hörn av branschen och varje specialkompetens.

Många medlemsföretag bidrar med information om företaget och vad det kan erbjuda studenter i form av praktikplatser, traineeprogram, examensarbeten, med mera. Läs mer om hur du registrerar företaget på webbsidan respektive uppdaterar redan befintlig information nedan.

Vi har försökt att kvantifiera yrkestitlar efter områden (kluster av yrkesfunktioner) för att skapa en struktur för hur branschen ser ut. Varje område presenteras med en kort översiktstext. Därefter presenteras de yrkestitlar som återfinns inom respektive området med en kort funktionsbeskrivning. Intill den ligger företagens/medarbetarnas berättelser och ”ger liv” åt yrkestiteln. Saknas ett område eller en yrkestitel på sidan – kontakta oss så ser vi till att beskriva den.

Registrera företaget på sidan eller uppdatera företagets uppgifter

Skicka ett mejl till bliteknikkonsult@std.se och meddela intresse att ni vill registrera företaget alternativt den information som ska uppdateras.

Publicera egna artiklar eller annan information

Utöver en beskrivning av företaget kan varje företag få egna artiklar publicerade på sidan. Det kan exempelvis handla om yrkesporträtt eller beskrivningar av projekt som företaget arbetar med. Skicka detta till bliteknikkonsult@std.se för publicering.

Tanken med materialet är att det ska kunna korsrefereras på sidan, så att studenter enkelt kan få en överblick. Det är särskilt viktigt vad gäller yrkesporträtt, då vi försöker skapa ett bibliotek över sådana så studenter kan få en tydligare bild av vad en teknikkonsult egentligen arbetar med och hur det är.

Därför är det viktigt att du i mejlet, utifrån angivna områden, anger:
  • Företagets namn
  • Delsektor (Samhällsbyggnad eller Industriteknik)
  • Yrkesområde – välj det område inom vilket personen verkar (OBS! ett val)
  • Yrkestitel för personen. Se exempel: bliteknikkonsult.nu/yrken. Om inte titeln passar helt, välj en närliggande. Passar den inte alls – skicka ett mail till bliteknikkonsult@std.se, så försöker vi lösa detta snarast möjligt.