Tre digitaliseringsråd till Peter Eriksson

I veckan deltog jag i ett samtal med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson om hur byggsektorn ska kunna öka sin digitalisering.

Byggsektorn får ofta kritik för att den inte har kommit så långt med sin ”digitalisering”.

Om detta avser själva byggandet så håller jag med. Detsamma gäller samspelet mellan olika aktörer i sektorn. Det är inte en digitaliserad process. Pratar vi dock om den kunskapsintensiva delen av sektorns arbete, dit jag räknar arkitekternas och de rådgivande ingenjörernas arbete, så är bilden en helt annan. Här drivs utvecklingen framåt snabbare, och massor har hänt de senaste åren, både i utveckling av metoder, verktyg och affärsmodeller.

Men låt oss enas om att sektorn i stort kan göra mycket mer för att dra nytta av digitaliseringens många möjligheter. Detta säger jag oavsett om vi med ”digitalisering” avser mer BIM-modeller, om vi menar ett mer industriellt arbetssätt i designprocess och byggprocess eller om vi avser nya affärsmodeller.

En hel del handlar om industrilogik och borde inte vara något som en minister behöver lägga sig i. Men Peter Eriksson och hans vänner i regeringen kan ändå göra en hel del. Och jag vill passa på att ge några goda råd.

”Vi behöver mer resurser till forskning och utveckling – i synnerhet kopplat till tjänstesektorns utveckling, exempelvis.”

Här är mina tre bästa tips. Helt gratis

ETT: Låt de offentliga byggherrarna gå före

Staten skulle kunna vara en förebild och ställa krav på sina byggherrar och i sina upphandlingar. Bara Trafikverket i sig handlar för stora summor varje år. Det verket – och givetvis många andra – skulle kunna driva på standarder, att våga testa alternativa arbetssätt och vara än mer aktiva i omställningen mot mer digitala arbetssätt.

TVÅ: Öppna de egna datakällorna

Många statliga myndigheter sitter på massor av data som skulle kunna vara fantastisk information för den byggande sektorn. Lantmäteriet hör till dem som redan gör en hel del men som borde kunna göra ännu mer. Men även Boverket och givetvis alla landets kommuner kan göra betydligt mer för att öppna sina datakällor.

TRE: Utbilda fler ingenjörer och arkitekter

Bristen på kompetens är redan akut för hela samhällsbyggnadssektorn. Om vi vill se en ökad grad av digitalisering är just välutbildade – men ofta också högutbildade – ingenjörer och arkitekter helt avgörande för att lyckas med omställningen. Jag hävdar att omställningen till modernare arbetssätt hindras av att vi idag har för få ingenjörer och arkitekter i Sverige.

Önskelistan från mig kan givetvis göras längre. Vi behöver mer resurser till forskning och utveckling – i synnerhet kopplat till tjänstesektorns utveckling, exempelvis.

För oss, som rådgivare till de som vill bygga eller utveckla, spelar det mindre roll var vi börjar eller vilka förväntningar som ställs. Vi är redo att bistå.

*****

I helgen är det städdag på båtvarvet, sommargardinerna ska upp i köket och goda vänner kommer på middag på söndag. Då inleder vi grillsäsongen på allvar.

Trevlig helg!