Stor eller liten?

Är det viktigt att vara stor? Eller skapas det unika fördelar av att vara liten? Jag tror båda alternativen är sanna.

En tydlig och viktig trend bland våra företag är ”konsolideringen”, där bolag köps upp och slås samman. Inte sällan är det större företag som köper mindre.

Orsakerna är flera, men en viktig förklaring till denna trend är att vi idag ser allt fler riktigt stora projekt, som kräver ett större åtagande även från våra medlemmar.

Dessutom efterfrågar många kunder allt mer komplexa tjänster från våra företag. Behovet av att kunna erbjuda en samlad flora av experter och kunnande blir bara större.

I veckan redovisade tidningen Arkitekten en lista över vilka arkitektkontor som har flest arkitekter anställda. Den baserar sig bland annat på STD-företagens branschöversikt och innehöll idel välkända företag i branschen. White, Tengbom, Sweco, Projektengagemang och Krook & Tjäder är de fem största.

En av slutsatserna är att Sverige har många relativt stora kontor jämfört med andra länder. Dessa stora arkitektkontor är en stolthet för Sverige, som vi oftare borde lyfta fram både i branschen och när vi marknadsför svenskt arkitektkunnande internationellt.

Vissa frågar sig ändå ibland om det är bra eller dåligt att vara stor? Om stor är bättre än liten. Eller tvärt om. Arkitektens artikel ventilerar också dessa frågor.

Jag är övertygad om att det finns plats för både de stora och för de små. Att de ibland kanske har lite olika roller och uppgifter. Att de löser problem på olika sätt. Detta gäller arkitektkontor likväl som ingenjörsföretag.

Men ännu mer övertygad är jag på att vi kommer att behöva fortsätta att uppmuntra till entreprenörskap och nyföretagande. Hela näringslivet mår bra av att det ständigt växer fram nya företag, gärna med en egen berättelse, en unik kultur och nya sätt att lösa gamla problem på.

Inget näringsliv går att bygga enbart på de stora företagen, om det inte finns en återväxt och en flora av nya företag.

Det är sant även för arkitekt- och ingenjörsvärlden.

*

I veckan arrangerade vi ett spännande frukostseminarium om högskolans internationalisering. En superkort summering finns på webben.

*

Förra helgen marscherade forskare, näringsliv, fackförbund och många andra för att slå ett slag för vetenskap och kunskap i samhällsdebatten. Aktiviteten kallades ”March for science” och arrangerades på en lång rad platser runt om i världen. Ett starkt och viktigt budskap i en tid då på tok för många vill relativisera fakta.

*

Nu väntar en extra lång helg. Jag brukar inte demonstrera på 1 maj, så jag hoppas att vädret ger utrymme för att ta hand om trädgården lite extra på måndag.

Trevlig helg!