Ledarskapet ökar i betydelse

Samspel mellan olika discipliner och kompetenser blir allt viktigare för branschen. På måndag ger vi uttryck för detta ännu en gång.

Jag fick aldrig träffa Per-Erik Josephson på Chalmers. Han lade grunden för CMB, Centrum för Management i Byggsektorn.

Precis som namnet antyder så ägnar sig CMB åt management och ledarskapsfrågor i den byggande miljön. Och i projekt där många kompetenser och ibland även intressen ska samverka krävs det självklart stort fokus på just ledarskapet.

Per-Erik Josephson är tyvärr inte med oss längre: han gick bort för drygt ett år sedan. Men behovet av att jobba med just ledarskapsfrågorna är troligen större än någonsin och Per-Erik Josephsons ambitioner behöver föras vidare.

”Vi behöver varandra, överallt. Och då behövs det också ett ledarskap för att skapa ordning och reda, strukturer och gemensamma målbilder.”

I synnerhet är det sant när utvecklingen går så snabbt som nu. Digitaliseringen nämns alltid, automatiseringen, robotiseringen och ”industrialiseringen” är kanske andra ord för samma sak. Därtill har vi ett högt tryck på både ökad produktionstakt och på att skapa nya livsmiljöer för en modern tid.

Numera leds CMB av Bengt Christensson och intresset för frågorna är fortsatt stort. Kanske kommer vi att behöva utveckla innebörden i ”ledarskap”, där behovet av förändring, av kommunikation och av ledningsverktyg kan komma att få ta större plats. Kanske till och med juridik.

Men hur vi än jobbar framöver kommer vi att behöva samspela mer. Ingen är någonsin ”ensam stark”. Vi behöver varandra, överallt. Och då behövs det också ett ledarskap för att skapa ordning och reda, strukturer och gemensamma målbilder.

På måndag arrangerar CMB åter sin ”Ledarskapsdag” då det ges gott om utrymme att belysa dessa frågor ytterligare. Plus att en välförtjänt ledare får en extra klapp på axeln i form av utmärkelsen ”Guldhuset”.

Många av STD-företagens medlemsföretag är givetvis på plats. Jag hoppas och tror att det blir en bra och inspirerande dag. Läs mer om CMB på cmb-chalmers.se/om-cmb.

*

I helgen ska jag ägna mig åt min cykel, åt matlagning och andra saker som man gör helt själv. Ledarskapsfrågorna får jag ta tag i igen på måndag.

Trevlig helg!