Hur kan vi internationalisera högskolan?

Agneta Bladh besökte i morse Svenska Teknik&Designföretagens Kunskapsfrukost där hon berättade om varför det är viktigt att internationalisera högskolan. Hör vad hon säger om betydelsen av internationaliseringen.

Behovet av kunskap och kompetens ökar och förändras ständigt på en allt mer internationell arbetsmarknad. Svensk högre utbildning och forskning måste möta denna utveckling och mobiliteten måste därför öka både för studenter, forskare och lärare. I morse besökte Agneta Bladh, regeringens utredare för internationalisering av högskolan, Svenska Teknik&Designföretagen. 

Hör vad hon säger om betydelsen av internationaliseringen i inslaget nedan. 

Svenska Teknik&Designföretagen kommer under året att anordna ett antal kunskapsfrukostar där vi diskuterar olika aktuella ämnen och där detta seminarium var först ut.

Nästa Kunskapsfrukost är den 23 maj på temat "Hur får vi fler arkitektutbildningsplatser". Boka i din kalender redan nu. Mer information kommer inom kort i kalendern på std.se.