Turnén fortsätter runt landet – Laglighet och lämplighet kring mellanhänder

I januari släppte Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten utredningen kring laglighet och lämplighet med mellanhänder, ibland lite slarvigt benämnt ”konsultmäklare”.

Utredningen var ett välkommet förtydligande av att det sätt som mellanhänder i många fall har använts på i offentligt upphandling är direkt olagligt. Och som det visat sig även på den privata sidan vara ett direkt olämpligt sätt att hantera inköp.

Utredningen finner inga problem i en mäklarlösning, dvs när en mäklare handlas upp för att hjälpa en upphandlande myndighet att hitta rätt leverantörer och att avtal knyts genom upphandling mellan upphandlande myndighet och leverantörerna. Mäklaren agerar rådgivare och smörjmedel och skapar förhoppningsvis förutsättningar för bättre upphandlingar. En slags inköpskonsult eller ett upphandlingsstöd.

”Givetvis syftar all upphandling om att hitta den goda affären – som offentlig upphandlare sitter man i den för alla självklara sitsen att hantera våra skattemedel väl.”

Det grundläggande problemet uppkommer i de fall då en upphandlare avser att handla upp kompetens inom t.ex. energiområdet eller programmering. Men i upphandlingsunderlaget och utvärderingen tittar man inte på kunskapen kring energi eller programmering – istället fokuserar man bara på mellanhanden, mellanhandens system eller mellanhandens påslag på arvode. Här krävs förnyad konkurrensutsättning.

Den senare formen är ett helt förkastligt sätt att agera, dvs inte bara olagligt, utan direkt olämpligt. Givetvis syftar all upphandling om att hitta den goda affären – som offentlig upphandlare sitter man i den för alla självklara sitsen att hantera våra skattemedel väl.

Det är jätteviktigt och jättekul att nya företag och nya affärsmodeller växer fram och att vi kan använda ny teknik till att effektivisera och bidra till värdeskapande. Därför är det extremt viktigt att vi bibehåller förutsättningarna för konkurrenskraft och värdeskapande.

Detta är något vi åker land och rike runt för att prata om. Hur vi tillsammans kan skapa värde och innovation. Hur vi genom att hantera upphandlingar på rätt sätt kan bidra till bättre värdeskapande och ett utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv. Och ibland även det självklara – hur det faktiskt är olagligt att bryta mot lagen.

Idag kommer jag prata på Upphandling 24s konferens i Stockholm – vi har redan varit i Umeå och Göteborg i samma forum. Och jag är övertygad om att det här är en fråga som vi behöver återkomma till många gånger framöver.